Praca

Informację udostępniono: 18.10.2023 10:59, Paweł Głowienka
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2023 11:04, Paweł Głowienka

Lekarz do wykonywania usług z zakresu członka Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: lekarz do wykonywania usług z zakresu członka Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach nawiąże współpracę z lekarzem w celu przeprowadzania konsultacji medycznych/ wykonywania usług z zakresu członka Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Zespołu ds. Antybiotykoterapii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki na rzecz pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w komórkach organizacyjnych pionu medycznego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe i aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • tytuł specjalisty w dziedzinie:
  • epidemiologia lub higiena i epidemiologia
  • mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska
  • choroby zakaźne
  • organizacja ochrony zdrowia
  • zdrowie publiczne
 • lub rozpoczął specjalizację w jednej z dziedzin wymienionych
 • lub posiada inną specjalizację oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej

Zakres zadań Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych:

 • opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych zgodnie z wymogami akredytacyjnymi,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli Prezesowi Szpitala i Komitetowi ds. Zakażeń Szpitalnych co najmniej raz na pół roku i w miarę potrzeby,
 • szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
 • konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Zakres zadań Zespołu ds. Farmakoterapii, Antybiotykoterapii i Farmakoekonomiki:

 • analizowanie kosztów leczenia przeciwbakteryjnego w szpitalu, z uwzględnieniem wyników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • analizowanie skuteczności i kosztów leczenia zakażeń szpitalnych,
 • opracowanie i uaktualnianie szpitalnej polityki antybiotykowej,
 • nadzór nad przestrzeganiem szpitalnej polityki antybiotykowej i bieżące monitorowanie zużycia antybiotyków,
 • współpraca z Komitetem i Zespołem ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie opracowywania i aktualizacji standardów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w Szpitalu,
 • dokonywanie rocznej retrospektywnej oceny zużycia i stosowania antybiotyków, w tym profilaktyki okołoopercyjnej pod kątem zgodności z obowiązującymi wytycznymi.

Wymagane dokumenty:

CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplom lekarza i prawo wykonywania zawodu oraz dokument potwierdzający uzyskaną specjalizację lub informację o rozpoczęciu specjalizacji)

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej,
 • elastyczne godziny pracy,
 • kompleksową organizację pracy,
 • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach,

Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

Do pobrania

powrót...

 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy