Forma prawna

Dnia 21 maja 2008 roku została zawiązana spółka Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach, ul. Floriana Ceynowy 7.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310917, posiada numer NIP: 5891941823, REGON: 220638287.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w następujących rodzajach:


1) stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, które wykonywane są w zakładzie leczniczym pod nazwą:
Szpital Powiatowy w Kartuzach im. dra A. Majkowskiego


2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które wykonywane są w zakładzie leczniczym pod nazwą:
Świadczenia Ambulatoryjne przy Szpitalu Powiatowym w Kartuzach im. dra A. Majkowskiego.

 

Informację udostępniono: 28.04.2016 08:45, Administrator
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019 11:56, Serkowski Sylwiusz
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy