Podlegające ustawie Pzp

2 kwietnia 2021

Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – nr sprawy AZP.350.5.2021

Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację Projektu pn. "Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kartuzach w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych"

więcej

28 grudnia 2020

Sukcesywna dostawa leków na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Nr sprawy AZP.350.18.2020

Przedmiotowe postępowanie zamieszczone jest na platformie zakupowej. Wejście na platformę poprzez link: https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

więcej

15 grudnia 2020

Dostawa serwerów i macierzy dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach nr postępowania AZP.350.17.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 28.01.2021r

więcej

15 grudnia 2020

Dostawa paliwa dla pojazdów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr postępowania AZP.350.16.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 30.12.2020r.

więcej

4 listopada 2020

Dostawa energii elektrycznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach nr postępowania AZP.350.15.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 19.11.2020r

więcej

28 września 2020

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. SNAK SPRAWY: AZP.350.14.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 19.10.2020r.

więcej

30 lipca 2020

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. nr sprawy: AZP.350.9.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 03.09.2020r

więcej

Informację udostępniono: 19.03.2014 13:27, Administrator Generalny
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021 18:27, Serkowski Sylwiusz
 
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy