Podstawy prawne funkcjonowania

Informację udostępniono: 26.09.2019 14:11, Serkowski Sylwiusz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019 11:56, Serkowski Sylwiusz

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach jako podmiot leczniczy działa na podstawie:

1. wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
2. aktu założycielskiego Spółki,
3. niniejszego Regulaminu,
4. powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności leczniczej,
5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
6. innych właściwych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania pomiotów leczniczych,
7. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych.

 

 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy