Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna

 Informacje o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. udostępniane są w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018 poz.1330 z późn. zm).

 Podstawowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz jego Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Spółki są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Wypełniony wniosek można przesłać:

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl
• faksem na nr (58) 58 685 48 40,
• pocztą na adres:

 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Sekretariat Zarządu
ul. Floriana Ceynowy 7
83-300 Kartuzy

 lub

złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 14.00.

 

Do pobrania

Informację udostępniono: 20.03.2014 08:58, Redaktor bip
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2019 12:34, Serkowski Sylwiusz
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy