Nie podlegające ustawie Pzp

Informację udostępniono: 11.10.2023 14:27, Krauze Sławomir
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2023 14:27, Krauze Sławomir

ZAPYTANIE OFERTOWE na sukcesywną dostawę mrożonek oraz ryb

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę mrożonek oraz ryb na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – nr postępowania AZP.351.674.2023

Termin składania ofert do dnia 19.10.2023 r. do godz. 10:00.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy MARKETPLANET e-Zamawiający (tzw. Platforma zakupowa) pod adresem https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

powrót...

 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy