Praca

Informację udostępniono: 13.10.2023 14:26, Paweł Głowienka
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2023 14:29, Paweł Głowienka

Lekarz geriatra

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Lekarz geriatra do przeprowadzania konsultacji medycznych

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach nawiąże współpracę z lekarzem geriatrą w celu przeprowadzania konsultacji medycznych na rzecz pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w komórkach organizacyjnych pionu medycznego.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe i aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii lub specjalizacja II stopnia w geriatrii lub specjalizacja  I stopnia w geriatrii lub w trakcie specjalizacji,

Wymagane dokumenty:

1) CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplom lekarza i prawo wykonywania zawodu oraz dokument potwierdzający uzyskaną specjalizację lub informację o rozpoczęciu specjalizacji

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej – do uzgodnienia,
  • elastyczne godziny pracy,
  • kompleksową organizację pracy,
  • pracę w zgranych wyspecjalizowanych zespołach,

Wymagane dokumenty:

1) CV wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

 

Do pobrania

powrót...

 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy