Podlegające ustawie Pzp

Dostawa dwóch ambulansów typu C wraz z wyposażeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – nr sprawy AZP.350.5.2021

Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego na realizację Projektu pn. "Zakup ambulansów, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, w celu wsparcia Zespołu Ratownictwa Medycznego w Kartuzach w ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych"

Przedmiotowe postępowanie zamieszczone jest na platformie zakupowej. Wejście na platformę poprzez link: https://pczkartuzy.ezamawiajacy.pl

powrót...

Informację udostępniono: 02.04.2021 20:25, Krauze Sławomir
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2021 20:25, Krauze Sławomir
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy