Praca

POŁOŻNA/POŁOŻNY

Poszukuje kandydatki/kandydatów do pracy na stanowisku: Położnej/Położnego na umowę o pracę, w oparciu o Indywidualną Praktykę Położniczą lub na umowę zlecenie.

Powiatowe Centrum  Zdrowia S.P. z o. o.  w Kartuzach ul. Floriana  Ceynowy 7
83 – 300  Kartuzy
tel. + 48 58 685-49-86; fax. +48 58 685-48-40   
e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

 

Pilnie !!!!! poszukuje  kandydatki  /    kandydatów  do pracy na stanowisku:

Położnej/Położnego. Zatrudnienie na umowę o pracę, w oparciu o kontrakt z Indywidualną Praktyką Położniczą lub na umowę zlecenie

Celem  świadczenia profesjonalnej opieki położniczej  w oddziale położniczo – ginekologicznym,  neonatologii oraz A.O.S  zgodnie z aktualną wiedza medyczną, posiadanymi kompetencjami i zasadami Kodeksu Etyki  Zawodowej.

 

Wymagania :

- Posiadanie  lub chęć  otwarcia  Indywidualnej Praktyki Położnej
- Aktualne  prawo wykonywania zawodu
- Dobra organizacja pracy
- Odpowiedzialność za powierzone zadania
- Dyspozycyjność i terminowość w wykonywaniu świadczeń

Mile widziane: posiadanie kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych i specjalizacji   w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologiczno–położniczego i neonatologicznego

 

Oferujemy :

- dobre i stabilne warunki umowy o pracę,
- stabilne warunki umów cywilno-prawnych,
- dobrą stawkę godzinową  do negocjacji,
- dowolność godzin świadczenia usług medycznych w każdym miesiącu,
- praca w przyjaznej i miłej atmosferze

Zgłoszenia  należy kierować do Sekretariatu Spółki droga elektroniczną na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl. Ponadto telefonicznie - sekretariat ( 58)  685 49 86; lub - Naczelna Pielęgniarka PCZ (58) 685 49 -06 służ. 515-138-551 można  umówić  się na rozmowę  informacyjną.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Biorąc udział w rekrutacji Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PCZ sp. o.o. w Kartuzach. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach ul. Ceynowy 7 (dalej, jako "administrator"). Pan/Pani ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Położnej / Położnego. Zatrudnienie na umowę o pracę , w oparciu o kontrakt z Indywidualną Praktyką Położniczą  lub na umowę zlecenie

powrót...

Informację udostępniono: 15.04.2019 13:31, Krauze Sławomir
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019 08:47, Krauze Sławomir
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy