Praca

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ W NOCNEJ ŚWIĄTECZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ I AMBULATORYJNEJ OPIECE SPECJALISTYCZNEJ

Poszukuje kandydatki/kandydatów do pracy na stanowisku: Pielęgniarki/Pielęgniarza w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Powiatowe Centrum  Zdrowia  S.P. z o. o.  w Kartuzach ul. Floriana  Ceynowy 7
83 – 300  Kartuzy
tel. + 48 58 685-49-86; fax. +48 58 685-48-40   
e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

 

Pilnie !!!!! poszukuje  kandydatki/kandydatów  do pracy na stanowisku:

Pielęgniarki/Pielęgniarzy. Zatrudnienie na umowę o pracę, w oparciu o kontrakt z Indywidualną Praktyką Pielęgniarską    lub na umowę zlecenie

Celem  świadczenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej  w Nocnej Świątecznej  Opiece Zdrowotnej   i  Ambulatoryjnej  Opiece Specjalistycznej zgodnie z aktualną wiedza medyczną, posiadanymi kompetencjami i zasadami Kodeksu Etyki  Zawodowej.


Wymagania :

- posiadanie  lub chęć  otwarcia  Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej

- aktualne  prawo wykonywania zawodu

- dobra organizacja pracy

- odpowiedzialność za powierzone zadania

- dyspozycyjność i terminowość w wykonywaniu świadczeń

Mile widziane:  posiadanie kursów kwalifikacyjnych,  specjalistycznych i specjalizacji w dziedzinach pielęgniarstwa mające zastosowanie  w N Ś O Z  i A.O.S

 

Oferujemy :

- dobre i stabilne warunki umowy o pracę,

- stabilne warunki  umów cywilno-prawnych,

- dobrą  stawkę godzinową   do negocjacji,

-dowolność godzin świadczenia usług medycznych w każdym  miesiącu,

- praca w przyjaznej i miłej atmosferze.

 

Zgłoszenia  należy kierować do Sekretariatu Spółki droga elektroniczną na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl. Ponadto  telefonicznie - sekretariat ( 58)  685 49 86; lub - Naczelna Pielęgniarka PCZ (58) 685 49 -06 służ. 515-138-551 można  umówić  się na rozmowę  informacyjną.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Biorąc udział w rekrutacji Pan/Pani wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PCZ sp. o.o. w Kartuzach. Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach ul. Ceynowy 7 (dalej, jako "administrator"). Pan/Pani ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

powrót...

Informację udostępniono: 17.04.2019 08:09, Krauze Sławomir
Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019 12:18, Stefanowski Michał
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy