Praca

Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kartuzach poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: Pielęgniarka Oddziałowa w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Główne obowiązki:

1)  zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej  w oddziale chirurgii ogólnej

2)  organizacja i nadzór nad pracą podległego personelu (pielęgniarki, personel pomocniczy i inny)

3) udział w systematycznym szacowaniu zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską oraz pozostały personel, uczestniczenie w określaniu liczby i rodzaju stanowisk pracy, przy założeniu obowiązujących norm w tym zakresie,

4)   planowanie i dobieranie optymalnych metod pracy i standardów praktyki zawodowej,

5)   monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej,

6)   udział w planowaniu szkoleń podległego personelu oraz nadzór nad ich realizacją,

7)   nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez podległy personel dokumentacji medycznej,

8)   sprawowanie nadzoru nad przebiegiem adaptacji zawodowej nowo przyjętych pracowników.

 Wymagania konieczne:

1)   tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu, lub

  • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu
  • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy w szpitalu
  • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu
  • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu

2)   wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne,

3)   korzystanie z pełni praw publicznych na terenie RP,

4)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) nie podleganie prawomocnie orzeczonemu zakazowi lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji kierowniczych.

Oferta powinna zawierać:

1)   list motywacyjny oraz CV,

2)   kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)   kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4)  kserokopię prawa wykonywania zawodu,

5)  koncepcję organizacji zadań pielęgniarki Oddziałowej (nie więcej niż 4 strony)

6)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Do pobrania

powrót...

Informację udostępniono: 08.02.2023 13:31, Paweł Głowienka
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 14:17, Paweł Głowienka
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy