Praca

Pełnomocnik ds. akredytacji i ISO

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach poszukuje kandydatów na stanowisko: Pełnomocnik ds. akredytacji i ISO

Główne obowiązki:
• wdrożenie i nadzór nad utrzymaniem standardów akredytacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Kartuzach
• prowadzenie działań w celu utrzymania i doskonalenia  systemu zarządzania w Szpitalu zgodnego ze standardami akredytacyjnymi i normami ISO
• opracowanie i nowelizacji procedur i dokumentacji
• przygotowanie i udział w planowanych auditach wewnętrznych oraz inicjowanie auditów celowych
• uczestnictwo w auditach zewnętrznych (w tym auditach przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące)
• monitorowanie statusu i weryfikacja skuteczności podjętych działań korygujących
• przeprowadzanie szkoleń z zakresu wymagań standardów akredytacyjnych dla szpitali
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala i jednostkami zewnętrznymi w sprawach dotyczących ZSZ i Akredytacji

 

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe, preferowane medyczne
• minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku
• znajomość wymagań norm ISO potwierdzona odpowiednimi certyfikatami
• udokumentowane szkolenie w zakresie wymagań  standardów akredytacyjnych dla szpitali
• znajomość obsługi komputera pakiet MS Office

 

Oferujemy:

• stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
• możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery

 

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1],
3) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Do pobrania

powrót...

Informację udostępniono: 21.06.2021 07:25, Serkowski Sylwiusz
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2021 07:26, Serkowski Sylwiusz
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy