Praca

Kierownik bloku operacyjnego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik bloku operacyjnego

Główne obowiązki:
• Planowanie i koordynowanie pracy zespołów operacyjnych, prowadzenie planu zabiegów operacyjnych
• Kontrola sprawności urządzeń i narzędzi medycznych wykorzystywanych w pracy na bloku operacyjnym
• Zapewniania kompleksowe, całodobowe świadczeń pielęgniarskich  nad pacjentami
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
• Stwarzanie warunków organizacyjno- technicznych do wykonywania zadań

Wymagania konieczne:
• Wykształcenie wyższe oraz prawo wykonywania zawodu
• Doświadczenie w pracy na bloku operacyjnym
• Specjalizacja z chirurgii lub anestezjologii i intensywnej terapii (w przypadku lekarza)
• Specjalizacja z zakresu anestezjologii lub intensywnej opieki lub specjalizacja z pielęgniarstwa operacyjnego (w przypadku pielęgniarki)
• Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
• Wysokie zdolności komunikacyjne i organizacyjne
• Samodzielność, dokładność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność obsługi systemów informatycznych
• Bardzo dobra organizacja pracy

Mile widziane:
• Dokładność i sumienność
• Dyspozycyjność
• Odpowiedzialność
• Uczciwość i zaangażowanie w powierzone zadania

Oferujemy:
• Stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o uzgodnioną umowę
• Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery
• Pracę w przyjaznym zespole

 

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, w tym opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

 

Do pobrania

powrót...

Informację udostępniono: 26.02.2020 13:13, Serkowski Sylwiusz
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020 13:14, Serkowski Sylwiusz
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy