Praca

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Główne obowiązki:
• kompleksowa obsługa postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy
• weryfikacja dokumentów, takich jak wzory umów, opis przedmiotu zamówienia oraz inne załączniki do Specyfikacji Warunków  Zamówienia
• publikacja ogłoszeń
• uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, analiza złożonych ofert
• przygotowywanie i opracowywanie materiałów dla potrzeb sprawozdawczości  oraz analiz
• współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie przygotowywania i przeprowadzania zamówień

 

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów ustawy PZP i przepisów wykonawczych
• doświadczenie w obsłudze zamówień publicznych po stronie zamawiającego
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera
• bardzo dobra organizacja pracy
• rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań

 

Mile widziane:
• studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych 

 

Oferujemy:
• stabilne i pewne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
• możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery
• pracę w przyjaznym zespole

 

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV wraz z informacjami, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[1],
3) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PCZ Sp. z o.o. w Kartuzach przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Do pobrania

powrót...

Informację udostępniono: 25.05.2021 13:02, Serkowski Sylwiusz
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021 13:02, Serkowski Sylwiusz
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy