Ogłoszenia

Oferta sprzedaży Sprężarek śrubowych Airpol KT11

Oferta sprzedaży dotyczy dwóch sprężarek śrubowych Airpol KT11

Sprężarka śrubowa Airpol KT11

1.Nazwa i adres Sprzedającego:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Floriana Ceynowy 7
83-300 Kartuzy
Tel. 58 685 49 86
e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Model: Airpol KT 11
Nr seryjny: S07960611
Producent: Airpol
Rok produkcji: 2011
Moc: 11kW

Uwagi:

Sprężarka jest sprawna. Składa się z silnika 1LE o nr fabrycznym: 1358577-008-10 oraz zbiornika KP-500/L-10 o nr fabrycznym: 162. W 2019 zostały wymienione łożyska w silnikach na nowe.

3.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Sprężarkę można obejrzeć i zapoznać się z jej stanem technicznym na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu: Henryk Kujawski, tel. 515-138-605).

4.    Informacje na temat postępowania:

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy (budynek administracji) lub formie elektronicznej na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl  w terminie do dnia 30.09.2022r do godz. 15:00

Sprężarka zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku złożenia równoważnych ofert o tej samej cenie, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

 

Sprężarka śrubowa Airpol KT11

1. Nazwa i adres Sprzedającego:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Floriana Ceynowy 7
83-300 Kartuzy
Tel. 58 685 49 86
e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Model: Airpol KT 11
Nr seryjny: S07950611
Producent: Airpol
Rok produkcji: 2011
Moc: 11 kW

Uwagi:

Sprężarka jest sprawna. Składa się z silnika 1LE o nr fabrycznym: 1358577-008-8 oraz zbiornika KP-500/L-10 o nr fabrycznym: 155. W 2019 zostały wymienione łożyska w silnikach na nowe.

3.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Sprężarkę można obejrzeć i zapoznać się z jej stanem technicznym na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu: Henryk Kujawski, tel. 515-138-605).

4.    Informacje na temat postępowania:

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy (budynek administracji) lub formie elektronicznej na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl  w terminie do dnia 30.09.2022r do godz. 15:00

Sprężarka zostanie sprzedana oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku złożenia równoważnych ofert o tej samej cenie, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

powrót...

Informację udostępniono: 14.09.2022 09:43, Paweł Głowienka
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2022 09:45, Paweł Głowienka
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy