Ogłoszenia

Oferta sprzedaży Skanera kaset RTG Carestream CR CLASSIC

1. Nazwa i adres Sprzedającego

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Floriana Ceynowy 7

83-300 Kartuzy

Tel. 58 685 49 86

e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

2. Przedmiot sprzedaży:

Model: CR CLASSIC

Nr seryjny: 24260

Producent: Carestream

Rok produkcji: 2010

Uwagi: Skaner jest sprawny i posiada aktualny przegląd techniczny do września 2022.

3.  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Skaner można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach , po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedającym (osoba do kontaktu: Marlena Iwankiewicz tel. 602356892 ).

4.    Informacje na temat postępowania:

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Floriana Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy (budynek administracji) lub formie elektronicznej na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl  w terminie do dnia 12.08.2022r do godz. 15:00

Skaner zostanie sprzedany oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę. W przypadku złożenia równoważnych ofert o tej samej cenie, oferenci zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

 

Do pobrania

powrót...

Informację udostępniono: 22.07.2022 13:03, Paweł Głowienka
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2022 13:03, Paweł Głowienka
 
Liczba wyświetleń strony:
Informacja o cookie      2014 © BIP PCZ Kartuzy